تبلیغات

کد فلش بالا برای قرار دادن در وبلاگتان:

<embed src="https://www.sharemation.com/electorotirip2/el%20kamel%20get%20url.swf?uniq=-qrkzqd" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
type="application/x-shockwave-flash"quality="High" wmode="transparent" width="182" height="203">

این کد را در قالب وبلاگتان وارد کنید و جای آن را تنظیم کنید .حجم این لوگو خیلی کم است وسرعت بالا آمدن وبلاگتان را کم نمیکند